Terapie pijavicí lékařskou - Hirudoterapie

Pokud chcete položit otázku, vepište ji do sekce Napište nám. Dotaz přijde do RC-Perla, tedy nebude veřejně přístupný. Mail čte jen správce webu Luboš Mrkus a terapeutka Kateřina Hliněnská. Nemusíte se vůbec bát, že někdo cizí odhalí Vaše soukromé i zdravotní dotazy. Bude-li na dotaz možné odpovědět veřejně, vložíme jej do této sekce a odpovíme. Na dotaz ryze soukromý, odpovíme na Váš mail.

Otázky a odpovědi

Lovíte pijavice v rybníku, či jezeře?

Nikoliv. Pijavice lékařské určené k aplikaci na člověka jsou pěstovány v přísných hygienických podmínkách na biofarmách. Takovéto pijavičky nikdy přírodu neviděly a trvá rok a půl než se mohou distribuovat k terapeutům. Pokud si vyžádáte certifikát o původu a zdravotní nezávadnosti pijavice lékařské, musí Vám jej terapeut ukázat. Není však povinnen Vám dát certifikát s sebou domů.

POZOR také na lákavé výhodné ceny nabídek pijavic. Pijavice lékařská z bio chovu má "svoji" cenu. Je mnoho šejdířů, kteří prodávají pijavice za velmi nízkou cenu a lákají na ně klienty. Takovéto pijavice však mohou pocházet z přímých lovů ve volné přírodě. logicky pak nikdo nemá náklady s chovem pijavic a jen zakalkuluje distribuční platby. Věřím však, že se máte rádi a nesvěříte SVÉ ZDRAVÍ do rukou hazardérů se zdravím.

Proto se svěřte jen do rukou terapeutů s Osvědčením o absolvování kurzu hirudoterapie, kteří musejí používat pijavice lékařské JEN z biofarem s certifikovaným chovem.

Smějí se pijavice přenášet z člověka na člověka po použití?

To je přísně zakázáno. Každý člověk má "svoji" pijavičku. Po aplikaci si může klient své pijavičky odnést domů. Terapeut upozorní klienta, že nesmí pijavici použít na nikoho jiného, ani v rámci rodiny. Tuto informaci podepisuje na Prohlášení a pokud by porušil klient dané nařízení, má veškeré zdravotní komplikace s porušením spojené na svoji zodpovědnost. Jediná "přenositelnost" je z člověka na zvíře, ale i tak by neměl tuto aplikaci provádět nezkušený a nepoučený člověk. Rizika přenosu nemocí krví jsou velmi vysoká!!! I v rámci vlastní rodiny!!!

Co znamená vyšetření živé kapky krve?

Vyšetření živé kapky krve před a po aplikaci pijavice lékařské

Vyšetření "živé kapky" krve se provádí před i po aplikaci pijavice lékařské. Proč jsou slova "živá kapka" v uvozovkách? Jedná se o přímo viditelné výsledky stavu krve před a po aplikaci, zrychlený pohyb červených krvinek, oddělování shluků červ. krvinek. Nejde o laboratorní rozbor krve. Na snímku je vidět "odběr" krve z prstu klienta. Výsledek je vidět na elektronickém mikroskopu, buď formou obrázků nebo videa (viz přiložené dva soubory .wmv). Vyšetření provádí v Regeneračním centru Perla a v Masážním salonu Ivany Tyllerové.

Pijavice video_pred_aplikaci.wmv (2,1 MB)

Pijavice video_po_aplikaci.wmv (2,3 MB)

Kde se mohu naučit přikládat pijavičky?

Aplikovat pijavičky smějí jen osoby, které prošli speciálním kurzem. Není nutné, aby to byl lékař nebo zdravotní sestra, ač je to výhodou. Na kurzu se člověk naučí, jak s pijavicemi zacházet, jak je na tělo přikládat i odnímat. Také je velmi důležitá ta část kurzu, kde lektor mluví o indikacích a kontraindikacích aplikace. Tedy důvodech, kdy se pijavice smí či nesmí přiložit.

Důležitou součástí v hodinách je, naučit se přikládat pijavičky na kolegovi. Důvod je prostý, vědět, co klient vnímá, jak popsat citlivost, umět odpovědět na otázku "bolí to?", atd.

Na konci kurzu jsou závěrečné zkoušky. Každý dostane k posouzení zdravotní stav popsaného klienta a zhodnotí, zda by pijavičky mohl přiložit či nikoliv. Jaké množství apod. Pokud uchazeč zkoušky úspěšně zvládne, obdrží osvědčení, že smí aplikovat pijavici lékařskou.

Tím však nic nekončí. Naopak začíná. Absolvent je v neustálém kontaktu s lektorem nebo zkušeným terapeutem. Posuzují spolu zdravotní stav i dokumentaci klienta (pacienta). A nakonec určují zda smí klient aplikaci podstoupit. Chvíli trvá než se z absolventa stane profesionál. Leckdy i zkušení terapeuté konzultují stav pacienta s lektorem.

Takže rozhodně neplatí, že pijavici může přiložit kdokoliv na kohokoliv! Zdravotní rizika mohou být veliká. Terapeut dokonce nesmí prodat pijavici lékařskou člověku, který nebyl předem proškolen a zaučen, jak "na to".

Jak probíhá první návštěva?

Už při prvním kontaktu v telefonickém rozhovoru je dobré sdělit terapeutovi s jakým osobním či zdravotním problémem chcete přijít. Co vlastně chcete řešit. Není nutné sdělovat všechny informace o zdravotním stavu. Terapeut by Vás měl provést krátkými a jasnými otázkami k rozhodnutí a domluvit první návštěvu.

Kolik si mám vyhradit času na první návštěvu?

Počítejte minimálně s 60 až 120 minutami.

Mám si něco přinést s sebou?

Je určitě dobré přinést s sebou zdravotní dokumentaci nebo lékařskou zprávu, pokud chcete řešit zdravotní problém. Nejlépe již okopírovanou předem, aby se dokumentace mohla nechat ve Vaší kartě klienta. Čím závažnější je zdravotní problém, tím důležitější je informace o Vašem zdravotním stavu. Pokud přicházíte řešit něco menšího nebo chcete podstoupit detoxikaci, není nutné předem obíhat lékaře a "shánět" různá potvrzení o zdravotním satvu.

Jak tedy probíhá první návštěva?

Terapeut si Vás odvede do oddělené, klidové místnosti, abyste nebyli při terapii rušeni. Terapeut s Vámi vyplní zdravotní kartu klienta a bude se Vás ptát na různé otázky z oblasti VAŠEHO zdraví. Důležité je terapeuta informovat pravdivě. Pokud máte lékařskou zprávu, předáte ji terapeutovi. Během úvodního rozhovoru se terapeut dozví jaký problém chcete řešit. Vysvětlí Vám zda je možné aplikaci pijavičkami absolvovat nebo nikoliv (je nějaká z kontraindikací). Informuje Vás o průběhu první aplikace a jaké mohou nastat situace po odejmutí pijaviček (předevší s mírným, ale delším krvácením, cca 4 až 24 hodiny). Na konci rozhovoru se pod kartu klienta podepisujete, že jste uvedli pravdivé skutečnosti o svém zdraví. V případě zavádějících či nepravdivých odpovědí nesete riziko aplikace pijavičkami na své triko.

Dostanu už na první návštěvě pijavičky?

Pokud projdete všemi otázkami kolem zdravotního stavu a souhlasíte s prvním přiložením pijaviček, přejde terapeut k aplikaci. Na první návštěvě dostanete VŽDY maximálně 2 pijavičky. Proč ne více? Ani Vy ani terapeut nemůže vědět zda nejste na některou z látek (od pijaviček) alergičtí. Dvě pijavice Vám rozhodně neublíží, ale případná alergická reakce se již projeví. Proto je důležité během pár prvních dní po aplikaci sledovat okolí ranky. Vnímat zdali Vás okolí ranky (leckdy i vzdálené od místa přisátí) nesvědí, nerudne, netvoří se nějaké bouličky apod. Avšak NEBOJTE SE. Alergických reakcí je mizivé procento, 95 % lidí reakce nemá nebo jen velmi lehké. A kúru i tak může absolvovat.

V případě JAKÝCHKOLIV reakcí ihned informujte terapeuta o vzniklé situaci. Nebojte se, nestyďte se a konzultujte svůj stav.

Již na první návštěvě se můžete domluvit na průběhu dalších návštěv a počtu přiložených pijavic na jedné návštěvě. Pokud totiž proběhne vše bez problémů, po první aplikaci a cca jednom týdnu sledování reakcí Vašeho organizmu na "pijaviččí látky", je možné zahájit celou kúru.

Těšíme se na Vás, Vaše pijavičky.
Velmi rády Vám pomůžeme...

 

Je nutné terapii opakovat?

Z prvu velmi jednoduchá otázka. A také jednoduchá odpověď. ANO i NE. Tak nevím zda jsme Vám právě pomohli. Odpověď je totiž jednoduchá jen na první pohled.

Velmi záleží na důvodu proč se pijavičky přikládají. Proč a z jakého důvodu jste se rozhodli na hirudoterapii jít. Níže uvádíme několik variant rozhodnutí, respektive určitý okruh zdravotních problémů. Je třeba si uvědomit, že zdravotní problémy se mohou v těle rozvíjet i několik let než propuknou první příznaky. A dejme ruku na srdce, ani v takovémto počátečním stadiu kolikrát informace těla neřešíme a bereme je na lehkou váhu. A když už opravdu zabolí, zapíchá, zatlačí..., uběhne pár let. Neočekávejte od pijavice lékařské zázraky. Že dvě pijavice už léčí je vžitý omyl. Kolikrát ani celá jedna kúra nestačí (např. 5 návštěv vždy po 5 pijavicích). Látky z pijavic však mají dvě přednosti: 1) nemají vedlejší účinky, 2) léčí i ještě skryté neduhy.

Detoxikace
Jedná se o osobní rozhodnutí nechat si v těle udělat "pořádek". Pijavičky se přikládají během návštěv na přesně daná místa na těle. Je prakticky také daný počet pijaviček i počet návštěv. Mohou však nastat odlišnosti na základě informací z první konzultace, kde dostanete vždy pouze dvě pijavičky. Důvodem je zjištění (po cca jednom týdnu) zdali nejste na některou látku z pijavic alergičtí. Pokud je vše v pořádku, můžete nastoupit proces detoxikace.
Nejde o řešení žádného zdravotního problému. Na detoxikaci tedy může jít i naprosto zdravý člověk. A víte, že jste naprosto zdravý/á? Po cca 45 - 55 letech života se mohou začít objevovat první příznaky skrytých "vad" organizmu. A to je ideální čas přijít, téměř na poslední chvíli, na detoxikaci.
Opakování: 1x za rok až 1x 5 za let.

Akutní stavy
Sem můžeme zařadit například: zánět achilovky, výron kotníku, bolest zubů od zánětu, pooperační stavy, uřízlý prst s následným přišitím, po čerstvých zlomeninách (sejmutí sádry), podlitiny, úrazy apod. V těchto případech se pijavičky přikládají na konkrétní místo (určuje terapeut). Vhodná je konzultace s ošetřujícím lékařem. Počet terapií a počet podaných pijavic je opět na konzultaci s pacientem a terapeutem, případně s lékařem.
Opakování: není třeba je-li vše v pořádku, nebo v případě nutnosti 1 až 2x.

Chronické stavy
Zde by mohl být dlouhý výčet různých nemocí, neboť jejich škála je mnohočetná. Jde v podstatě o stavy, které se opakují. Které vyvolávají v určitých periodách stejné bolesti. Můžeme sem například zahrnout: bolesti kloubů, záněty žil, křečové žíly, hučení a pískání v uších, hemeroidy, bolesti hlavy a mnoho dalšího. V těchto chronických stavech je většinou pacient pod lékařským dozorem (léčbou). Je dobré přinést terapeutovi kopii lékařské zprávy, výsledky vyšetření atd. Konzultace se tak může zúžit na daný problém a otázky lze směřovat konkrétněji. Může však přijít i člověk, který u lékaře ještě nebyl a chce problém řešit pijavičkami od počátku.
Opakování: určitě vícekrát, minimálně 2x až 5x.

Nevyléčitelné nemoci
Ani pijavice lékařská nemá patent na 100% uzdravení člověka nebo zvířete. Patří sem zejména cukrovka, lupénka, těžké případy bércových vředů, srdeční nemoci apod. Tyto nemoci nelze vyléčit, ale látky z pijavic pomohou nemoc lépe zvládnout. Respektive příznaky a následné projevy nemoci se zmírní, či o několik let oddálí (a ani pak nemusí být projev kritický), sníží se počet dávek inzulinu za den, upraví se srdeční rytmus (látky zlepšuí průchodnost žil a cév) atd. Opět i zde by mohl být velký výčet důvodů k návštěvě terapeuta. Při takovýchto druzích nemocí už je konzultace s ošetřujícím lékařem prakticky nutná. Aby mohlo docházet k úpravám dávek léků, injekcí a dalších podpůrných medikamentů.
Opakování: několikrát během zbytku života, cca 1x za půl roku, rok i více. Řeší se průběžně.

Rada na závěr
Víme, že terapie ani pijavice nejsou nic levného a hradíte vše z vlastní kapsy (bohužel v ČR není pijavice lékařská schválena jako léčivo - např. v Německu ano, částečně hradí pojišťovny). A přeci pro Vás máme řešení. Na první až druhou terapii je nutné pijavice zakoupit. Avšak následné náštěvy ušetříte tím, že si pijavice z prvních dvou celých terapií necháte doma (jak chovat je vysvětleno). Pijavice lze po cca půl roce použít znovu (doba tvorby nových látek) a nechat si je aplikovat někým, kdo se na návštěvách u terapeuta, naučí klientovi (pacientovi) pijavice přikládat i odnímat. Pak lze dokupovat jen pijavice, za umřelé (je to živočich a stává se, že umře). Je dobré následné domácí aplikace konzultovat s terapeutem. Nikdy nevíte, co se může náhle přihodit.

Takže hurá na hirudoterapii, těší se na Vás Vaše pijavičky.

Vyhledávání

Kontakt

Pijavice lékařská Správce webu Luboš Mrkus - Centrum regenerace a zdraví Perla
Ratibořická 1166/12
Praha 9 - Horní Počernice
Pokud chcete být uvedeni v sekci "Terapeuté", kontaktujte nás mailem.
281 923 531, 605 289 420
Kateřina Hliněnská
Luboš Mrkus

Anketa

Nechali byste si pijavičky přiložit?

Ano, i jen jako detoxikaci. (2 422)
49%

Ano, jen v době zdravotního problému. (937)
19%

Nevím, bojím se pijavic. (670)
14%

Ne, nikdy, ani kdyby šlo o zdraví. (927)
19%

Celkový počet hlasů: 4956

Děkujeme všem, kteří přispěli
svým názorem v anketě.

Pokud se rozhodnete absolvovat jakoukoliv kúru pomocí pijaviček, neváhejte kontakovat naše specialisty. Seznam terapeutů.

POZOR na PODVODNÉ PRODEJE PIJAVIČEK !!!

Vážení terapeuté, klienti, na internetu se objevují webové stránky o možnosti levného nákupu pijavice lékařské. Za 100 a více ks jen 20,-Kč za kus.

Důrazně upozorňujeme, že se může jednat o nelegální prodej pijavic chytaných ve volné přírodě, tedy ZDRAVOTNĚ ZÁVADNÝCH.

Jeden z pochybných webů nabízí pijavice a je v několika řečech. I v češtině, ale jen úvodní stránka. Jedna naše terapeutka napsala na uvedený mail. Obdržela odpověď, že pijavice bez problémů zašlou. Její druhý dotaz byla žádost o zaslání certifikace původu a zdravotní nezávadnosti. JIŽ NEODPOVĚDĚLI. Terapeutku také zarazilo, že stránky jsou na město Lvov na Ukrajině, ale v odpovědích bylo v textu velmi často písmeno "W", které ruština nezná.